Nalco Water China

Shenzhen, China

Nalco Water, 中国深圳办事处
深圳市蛇口工业区太子路1号时代广场24楼 518067

Nalco Water, Shenzhen, China
24F, Times Plaza, No.1 Taizi Road
Shekou Industrial Zone
Shekou, Shenzhen, PRC 518067

电话:+86-755-2685-1246
传真:+86-755-2685-1993